Nội dung khuyến mãi
1. 20% Thưởng mỗi lần nạp không giới hạn        
2.Nạp tối thiểu 100 Tiền Gold

(tương đương 100,000 vnd)        
3.Không giới hạn tiền thưởng tối đa        
4.Xác nhận chọn BONUS ON cài đặt nhận thưởng        
5.Đạt đủ điều kiện trên, hệ thống sẽ tự động tiến hành phát thưởng

Thưởng 100% Chào mừng

Nội dung khuyến mãi

1.Nạp tối thiểu 100 Tiền Gold  

(tương đương 100,000 vnd)
2.Thưởng tối đa 2000 Tiền Gold

(tương đương 2,000,000 vnd)

3.Mỗi thành viên chỉ nhận 1 lần duy nhất
4.Xác nhận mở "on" chế độ nhận thưởng 
5.Đạt đủ điều kiện trên, hệ thống sẽ tự động tiến hành phát thưởng            

 Điều kiện rút tiền

Đạt 20 bội cược Doanh thu

 Điều kiện rút tiền

Đạt 20 bội cược hiệu lực